Svenska Schäferhundklubben

Eteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning 2019

1 maj 2019 Åker
11 augusti 2019 Åker
14 september 2019 Salem
26 oktober 2019 Salem

Kontakt

Om du har några frågor om Eteriörbeskrivningarna så går det bra att kontkta,

Yhngve Pettersson 070-3208304

Rose-Marie Pettersson Eisfeldt 070-3411159

Mail: schaferhsdsormland@gmail.com

Fyll i anmälan här för eteriörbeskrivning

beskrivning-2

Blanketten kan fyllas i digitalt och skickas med e-post till arrangörens anmälningsmottagare. Anmälan och anm. avgiften 150 kr skall vara arrangören tillhanda senast 1 vecka före provet.