Svenska Schäferhundklubben

Styrelsen

Jarmo Heiskanen - Kopia

ORDFÖRANDE           

Namn: Jarmo Heiskanen
Adress: Högsjön Ängsbacken
PostNr/Ort: 64695 Björnlunda
Tel: 0158-34113
Mobil: 0708-861184
E-post: aengsbacken@hotmail.com

 

VICE ORDFÖRANDE

Namn: Johnny Dikermyr
Adress:  Prästgårdsgången 3 A bv
PostNr/Ort  61933 Trosa
Mobil: 0736-806392
E-post:  johnny.dikermyr@bredband.net

 

 

SEKRETERARE

Namn: Inger Nordström
Adress: Uthamravägen 86
PostNr/Ort: 18653 Vallentuna
Tel: 08-51012787
E-post: Inger.Nordstrom@dbschenker.com
   

 

KASSÖR

Namn: Rose-Marie Pettersson Eisfeldt
Adress: Sommarstigen 1
PostNr/Ort 14442 Rönninge
Mobil: 070-3411159
E-post: exanos@telia.com
   

 

LEDAMOT

Namn: Yhngve Pettersson
Adress: Sommarstigen 1
PostNr/Ort 14442 Rönninge
Mobil: 070-3208304
E-post: yp.platslageri@gmail.com
   

 

 SUPPLEANT

Namn: Ola Hansson
Adress: Nikolai Solö 9
PostNr/Ort 61192 Nyköping
Tel:  0155-224344
Mobil: 0704-248609
E-post:  
   ola-hansson@telia.com

 

SUPPLEANT

Namn: Kattis Ehrlander
Adress:  Högsjön Ängsbacken
PostNr/Ort  64695 Björnlunda
Tel:  0158-34113
Mobil:  
E-post: aengsbacken@hotmail.com
   

 

REVISOR

Namn: Inger Nilsson
Adress: Tosterö Granboda 3
PostNr/Ort 64593 Strängnäs
Tel: 0152-32197
Mobil:  
E-post:  nackrosens.kennel@telia.com

 

 

REVISOR

Namn: Leif Hjälm
Adress: Säbygatan 26 Blgh 1101
PostNr/Ort 64434 Torshälla
Tel: 016-344388
Mobil:  0766-334952
E-post: leifhjalm@gmail.com
   

 

REVISOR SUPPLANT

Namn: Annika Söderström
Adress: Frölunda 43
PostNr/Ort 148 96 Sorunda
Tel:  
Mobil:  70-1322525
E-post annika.kexet@gmail.com

 

 

 Soedermanland

 

Sd Sörmland , 07

Pg: 887445-5

VALBEREDNNG
Samankallande  
  Vakant
  Vakant
Suppleant Vakant
   

Protokoll