Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Individen
mäts på flera olika sätt och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras.
Hundens exteriör redovisas i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.
Hundägaren kan göra exteriörbeskrivning enligt följande:
Från 12-17 månaders ålder
Dessa resultat registreras enbart av Svenska Brukshundklubben.
Från 18 månaders ålder:
Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata.

Exteriörbeskrivning 2021


Datum för exteriörbeskrivningar
kommer innom kort.

Om du har några frågor om Exteriörbeskrivningar så går det bra att kontakta.
Yhngve Pettersson 070-3208304
Rose-Marie Pettersson Eisfeldt 070-3411159
Mailto: schaferhsdsormland@gmail.com

Resultat Exteriörbeskrivning

http://media.sdsormland.se/2020/01/exteriör-26-okt.2019.pdf
http://media.sdsormland.se/2020/01/exteriör-14-sep-2019.pdf
http://media.sdsormland.se/2020/01/exteriör-1-maj-2019.pdf
http://media.sdsormland.se/2020/01/exteriör-19-aug-2018.pdf
http://media.sdsormland.se/2020/01/exteriör-3-sep-2017.pdf
http://media.sdsormland.se/2020/01/exteriör-17-juni-2017.pdf
http://media.sdsormland.se/2020/01/exteriör-15-okt-2016.pdf