Exteriörbeskrivning

Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Individen
mäts på flera olika sätt och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras.
Hundens exteriör redovisas i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.
Hundägaren kan göra exteriörbeskrivning enligt följande:
Från 12-17 månaders ålder
Dessa resultat registreras enbart av Svenska Brukshundklubben.
Från 18 månaders ålder:
Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata.

Om du har några frågor om Exteriörbeskrivningar så går det bra att kontakta.
Yhngve Pettersson 070-3208304
Rose-Marie Pettersson Eisfeldt 070-3411159
Mailto: schaferhsdsormland@gmail.com

Exteriörbeskrivning 2023


Datum för exteriörbeskrivningar
kommer innom kort.

Resultat Exteriörbeskrivning