Valp och Officiell utställning 2023-06-10 Domare: Fredrik Steen

Domare Fredrik Steen med handler Emil Klaar

Valp och Specialutställning 2019-06-08 Domare: Ulrika Barck

http://media.sdsormland.se/2020/01/Resultat-2019.pdf

Valp och Officiell Utställning 29 april 2018 Domare: Fredrik Steen

http://media.sdsormland.se/2020/01/Resultat-2018.pdf

BIR Anemicos Shiraz BIM Ebafarmens Slatan

Valp och Specialutställning 14 maj 2017 Domare: Larsa Nielsen

http://media.sdsormland.se/2020/01/resultat1917.pdf

BIR Romi´s Sarek BIM Anemicos Shiraz

pp