Anmälan om deltagande:

Mötet kommer att avhållas via Teams. det är därför viktigt att vi har korrekta e-postadresser till samtliga
medlemmar. Om du inte fått personlig kallelse via mail ber vi dig uppdatera din e-postadress till vår sekreterare
på adress nackrosens.kennel@telia.com

Anmälan sker till nackrosens.kennel@telia.com senast 2024-02-09, länk skickas ut senast den 15/2

Årsmöteshandlingar finns att rekvirera hos sekreteraren från den 10/2-2024 nackrosens.kennel@telia.com

Välkomna!

Styrelsen i Schäferdistrikt Sörmland önskar alla ett Gott Nytt År!

Resultat för Utställningar ligger på sidan resultat utställning

Resultat för beskrivningar ligger på sidan exteriörbeskrivning.